"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Żywienie Dojelitowe — Tomasz Olesiński Klinika Gastroenterologii Onkologicznej

Zasadność stosowania doustnych suplementów pokarmowych (0ns) w trakcie leczenia choroby nowotworowej — Aleksandra Kapała  — Centrum Onkologii — Instytut Im. Marii Skłodowskiej-Curie

Żywienie pozajelitowe w onkologii: CHTH, RTH, medycyna paliatywna.
KIEDY, DLA KOGO, JAK? - Aleksandra Kapała Dział Dietetyka Kliniczna Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie

Kacheksja nowotworowa: aktualne podejście terapeutyczne — Stanisław Kłęk — Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

Żywienie dojelitowe - powikłania — Piotr Hevelke Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii -Instytut

Leki antykachektyczne — lek. med. Marta Bijak-Ulejczyk - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

INTERAKCJE LEKOWE między cytostatykami a składnikami żywienia pozajelitowego i dojelitowego - Magdalena Pietka - Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie


Partnerzy